TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0012  0080  program

TudásdepoExpressz- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése, az élethosszig tartó tanulás érdekében

A projekt megvalósításának ideje: 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.

Kedvezményezett: Törökszentmiklós, Tiszafüred, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve Város és Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam Által nyújtott támogatás összege: 37.199.055,-Ft

A projekt célja, hogy a könyvtár a térségi, sőt a nagykunsági könyvtárak tanulást segítő tevékenységét összefogja, a gazdasági erőket összpontosítsa, koordinálja és a könyvtári rendszer előnyeit kihasználva magasabb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.

Közvetlen cél:

- a könyvtár helyben igénybe vehető szolgáltatásainak fejlesztése (kényelmesebb, barátságosabb környezet, Internet hozzáférés, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítése)

- a könyvtár on-line szolgáltatásainak fejlesztése

- új, helyismereti cikk adatbázis készítésével gyarapítani a közös katalógus állományt a gyermek- és ifjúsági korosztály olvasáskultúrájának fejlesztése a család és az iskolai könyvtárakkal együtt olvasási kampányokkal, rendezvényekkel, olvasásra ösztönző versenyekkel, reklámokkal

- a szolgáltatások minőségének javítása, melyhez kapcsolódik a könyvtári minőségbiztosítás bevezetése, illetve a projekt képzési lehetőségének igénybevétele.

Közvetett cél: a település, így a könyvtár is a hátrányos helyzetűek közé tartozik, ezzel a fejlesztéssel felzárkózna az országos átlaghoz, alkalmassá válik a „A könyvtárügy stratégiája 2008-2013”-ban meghatározott tevékenységének megvalósítására.

 

TIOP-1.2.3-  08/1-2008-0080  program

Nagykun Tudásdepó – Expressz”
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése

A projekt megvalósításának ideje: 2009. május – 2010. december 31.

Kedvezményezettek: Törökszentmiklós, Tiszafüred, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve Város és Fegyvernek, Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata.

Az Európai Unió és a Magyar Állam Által nyújtott támogatás összege: 59.965.914,- Ft

Könyvtárunkban az elnyert 3.500.800,- forint támogatási összegből az alábbi fejlesztések történtek:

- Gyűjteményünk on-line katalóguson keresztül is elérhetővé válik, így olvasóink az Interneten le tudják kérdezni adataikat. A kölcsönzés lebonyolítása is számítógéppel történik majd. Ehhez vált szükségessé három kölcsönzői munkaállomás kiépítése, melyek vonalkód-olvasóval és blokknyomtatóval együtt lesznek alkalmasak a feladatra.

- A TextLib könyvtári rendszer továbbfejlesztésével -az ehhez szükséges szoftver beszerzésével- biztosítani tudjuk az egységes lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítását és folyamatos fejlesztését. Az akadálymentes verzió az egyenlő esélyekkel történő hozzáférést szolgálja.

- Könyvtárunk is kapcsolódik a „Nagykun Tudásdepó-Expressz” adatbázis építéséhez. Ezzel hozzáférhetővé válnak használóink számára a Nagykunság helytörténeti, kulturális értékei. Ezt közös keresőfelület biztosításával érhetjük el. A Túrkeve Újság számainak feltöltéséhez és a megfelelő minőségű sokszorosításhoz digitalizálásra is alkalmas fénymásolót vásároltunk.