Madarász Károly Művelődési Ház

és Városi Könyvtár

Székhely:

Művelődési Ház

Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Telephelyei:

Városi Könyvtár,

Túrkeve Petőfi tér 2-4.

Túrkeve Televízió és a Túrkeve újság szerkesztősége

(A Városi Könyvtárban)

Túrkeve Petőfi tér 2-4.

Korda Sándor Színházterem/ Mozi

Túrkeve, Széchenyi út  29.

A Művelődési Intézmény 1993-ban jött létre, az addig önállón működő Művelődési Ház, Városi Könyvtár és a mozi egyesítésével. Intézményünknek az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekhez járul még feladatként a Túrkeve Televízió működtetése és a Túrkeve újság megjelentetése.

Művelődési Ház a több mint kétszáz éves egykori ipartestületi székházban található a Táncsics M. utcában. Kulturális célokra négy helyiség áll rendelkezésre, melyből egy teremben a kunhímzés állandó kiállítás látható, ezen kívül egy színházterem és két kisebb klubterem szolgálja a látogatókat. A Korda Sándor Színházterem / Mozi a nagyobb létszámú városi rendezvények helyszínéül szolgál. 2017-ben a MOZIMAX vállalkozása keretében  újraindult a filmvetítés is. A város minden korosztálya számára igyekszünk érdekes, színes programokat, szórakozási lehetőséget nyújtani kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő- vagy művészi előadások szervezésével. A városi megemlékezések, ünnepi események és a Kevi Juhászfesztivál programjainak összeállítása is a mi feladatunk. 15 csoport működik a Művelődési Házban különböző hagyományőrző, művészeti, kreatív, hobbi tevékenység, azonos betegség, érdeklődés alapján szerveződve. Biztosítjuk számukra a megfelelő hátteret, és segítjük őket programjaik megvalósításában. Igényeknek megfelelően helyet adunk, illetve szervezünk különböző tanfolyamokat, mint az angol és német nyelv-, kereskedő-, autóvezetés- és tánc tanfolyam.

Városi Könyvtár a nyolcvanas évek közepén épült tömbház alsó szintjén helyezkedik el a városközpontban, a Petőfi téren. Berendezése korszerű, modern, kulturált felnőtt és gyermek részleggel rendelkezik. Számítógépekkel, nyomtatóval, fénymásolóval, internettel felszerelt, melyek lakossági szolgáltatásra is igénybe vehetők. Folyamatosan bővülő könyv és folyóirat kínálatával, író- olvasó találkozók, könyvbemutatók szervezésével várja az olvasni szerető gyermek és felnőtt korosztályt. Az iskolai osztályok számára folyamatosak a könyvtári órák, évente megrendezésre kerülnek a városi vers- próza- és mesemondó versenyek.

Túrkeve Televízió 2007-ben, a Túrkeve újság 2008-ban került az intézményhez. A szerkesztőség a Városi Könyvtár épületében kapott helyet. A Túrkeve újság és a Túrkeve Televízió szerkesztését  három munkatársunk végzi, a képviselő-testület által megbízott külső főszerkesztő segítségével. Intézményünk a pénzügyi és technikai hátteret biztosítja munkájukhoz. Alkalmanként cikkek írásával az újság tartalmi munkáját is segítjük. A televíziós műsorokkal legfőbb törekvésünk, hogy lehetőleg ne csak tudósítsunk, hanem készítsünk olyan riportokat, tájékoztatókat is, amelyek a lakosságot foglalkoztató kérdéseket járják körül.

A művelődési házban és a könyvtárban hetente több száz ember megfordul, a különböző csoportokban, rendezvényeinken, vagy egyéb szolgáltatások igénybe vétele során. Célunk, hogy hozzájáruljunk a város közösségi és kulturális életének fejlődéséhez, minél több társadalmi réteget, korosztályt bevonva az intézmény életébe, a kulturális és szabadidős programokba.

Munkatársak:

Kovács István

Intézményvezető, kulturális menedzser

Művelődési Ház:

Kovácsné Kovács Erzsébet- művelődésszervező, közösségfejlesztő

Petőné Fábián Erzsébet- ügyviteli munkatárs

Kurgyis Lajos- gondnok

Városi Könyvtár:

Molnárné Szonda Ildikó- könyvtáros, helytörténeti könyvtáros

Vad Sándor- könyvtáros, szakmai vezető

Dittrich Imre Bence- intézményi rendszergazda

Túrkeve Televízió és Túrkeve Újság:

Erdei Gyula-főszerkesztő  (Külső munkatárs)

Farkas Rozália- médiaszerkesztő- és szervező

Márton József- szerkesztő- grafikus

Nagy Róbert-televízió- műsorszerkesztő

Önkéntes szerkesztők:

Csajbók Ferencné, Debreczeni Péterné, Sebők Jánosné

- Köszönet önzetlen munkájukért! -

Az intézmény technikai, kisegítő feladatait Barnáné Finta Anikó és Baloghné Bíró Csilla végzi

 Dokumentumok:

Kedves Látogató!

Itt láthatók az intézményünk alapdokumentumai:

Alapító okirat MK Művh. és Vktár

Házirend 2019 MKMH VK

Beszámoló a 2018-as év munkájáról

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.