Madarász Károly

Intézményünk 1993-ban kapta a Művelődési Intézmény nevet, majd később egy jogszabályi változás során a Könyvtár is nevesítve lett, így alakult ki az eddig használt Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár név. Már a korábbi években is megfogalmazódott bennünk, hogy az intézménynek névadót választunk, a túrkevei művelődésben jelentős szerepet betöltő személyek közül.

Természetesen több lehetőség is felmerült, végül Madarász Károlyra esett a választásunk. A névfelvétel szándékáról tájékoztattuk lányát, Madarász Katalint és fiát: Madarász Tibort, akik örömmel fogadták kezdeményezésünket.

Madarász Károly 1899. szeptember 14-én született Túrkevén. Az elemi és polgári iskolát Túrkevén végezte, majd Zilahon járt tanítóképzőbe. 1922-ben kezdett el tanítani Túrkevén. 1923 és 1930 között tanyai tanító volt. Ezután az Árpád úti, majd a Szeles úti iskolában tanított. 1963-ban ment nyugdíjba, mint a tanyai iskolák igazgatója. Megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát és az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést. 89 éves korában, 1988. október 25-én hunyt el. (Talpalló Piroska: Túrkevei képes ki kicsoda)

Igazi néptanító volt, aki nemcsak ismereteket adott át, hanem műveltséget, kultúrát terjesztett töretlen akarattal és hittel. A tanítás mellett szabad idejében gyűjtötte a népdalokat, kulturális műsorokat, színdarabokat írt és rendezett, kiemelkedő egyénisége volt Túrkeve kulturális életének. Munkájában segítője és támasza volt tanítónő felesége, Balogh Terézia- Teruska néni (Kuncsorba, 1902. október 14.- Budapest, 1998. október 2.) , aki maga is jelentős népművelői munkát végzett, főképp néptánc tanítással foglalkozott. Mindketten kiemelkedő pedagógusi és közművelődési munkát végeztek. Városunkban a Madarász házaspár utca róluk van elnevezve.

Két gyermekük született. Fiuk: Madarász Tibor (Túrkeve, 1928. december 16- Szolnok, 2016. augusztus 21.) villamosmérnök lett, munkája mellett nagy művészet- szerető és pártoló volt. Eötvös Lóránt-díjas, az Elektronikai Egyesület Kandó-, Bláthy-, Nívó- és Életmű Díj tulajdonosa, Szolnokon élt. Lányuk: Madarász Katalin (Túrkeve, 1934. január 23.) a népszerű és elismert előadóművész, népdal- és nótaénekes, Érden lakik. Kitüntetései: SZOT-díj (1984), A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1994), Túrkeve díszpolgára (1994), Jákó Vera-díj (2000), a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2012), Budapestért-díj (2012) a Magyar Kultúra Lovagja (2018)- kitüntető cím 

Munkánkban alapfeladatnak tartjuk a helyi közművelődés hagyományainak ápolását, megőrzését. Ezért kezdeményeztük és támogattuk 2011-ben a Daloló Túrkeve CD kiadását, megjelentettük Madarász Károly népdalgyűjtéseit. A túrkevei közművelődés jelentős személyiségeiről emlékeztünk meg 2011. augusztus 20-án, a Hagyományőrzők Napján, így Madarász Károlyról, feleségéről Madarász Károlyné Balogh Teréziáról, Kun Lászlóról, Vizi Valikáról és Balogh Mártonról is.

Mindazért, hogy ennek a művelődési tevékenységnek méltó emléket állítsunk, javaslatot nyújtottunk be a város képviselő testületének, hogy az intézmény neve Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár legyen. Javaslatunkat a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta. 2015. szeptember 3-án került módosításra az alapító okiratunk, melynek nyomán hivatalossá vált az új elnevezés.
2015. szeptember 12-én a Város Nap keretében tartottuk névadó ünnepségünket, ahol megemlékeztünk Madarász Károly munkásságáról.   

2019. szeptember 22-én,  a Művelődési Ház utcai falán egy márvány emléktáblát helyeztünk el  névadónk születésének 120. évfordulójára emlékezve. 

Munkatársaimmal szeretnénk úgy dolgozni, hogy méltók legyünk névadónkhoz, Madarász Károlyhoz.

Kovács István

  

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.