Jelenünk

Tevékenységünk napjainkban:

A szakmapolitikai koncepció szerint a művelődési házak fontos szerepe, hogy mindazon helyben élők számára nyújtson közösségi teret, kulturált programlehetőséget, akiknek igényük van a művelődésre, szórakozásra. Ennek a feladatnak igyekszünk megfelelni programjaink összeállítása során.

A Művelődési Ház, mint a közművelődést ellátó egység feladatai közül a legfontosabbak:

*         a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, új hagyományok teremtése

*         a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

*         az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

*         a helyi társadalom közösségi életének segítése,

*         a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

*         az ünnepek kultúrájának gondozása,

*         az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

Rendszeres programjaink:

Szórakoztató műsorokkal, előadásokkal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt, zenés estek, koncertek, mese- és felnőtt színházi előadások megrendezésével.

Tevékeny részt vállalunk a városi rendezvények szervezésében mint a:

Kevi Juhászfesztivál

Város Napja

valamint a nemzeti és társadalmi ünnepek rendezésében, programjainak összeállításában:

Március 15., Redemptio, Nemzeti Összetartozás Napja,

Augusztus 20., Aradi vértanúk napja, Október 23.

Gyermeknap

Kis és nagy gyerkőcök vidám napja

Fiatalok Napja 

 2009-ben volt az első, ettől kezdve évente, nyár elején megrendezésre kerül.

Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra a helyi és környékbeli zenekarok, énekesek, a túrkevei fiatal alkotók-fotózás, képzőművészet területén- EXHIBITION- elnevezéssel.

Idősek Napja

 Advent és Mikulás

Kézműves foglalkozások

Családi napokhoz, gyermeknaphoz, jeles napokhoz kapcsolódó kézműves tevékenység.

Húsvéti, karácsonyi ötletek a Foltra Folt Kör tagjaival.

Népdalos találkozók

A népdalkör 1972-es megalakulásától kezdve évente megrendezésre kerül a helyi és a  környékbeli települések népdalköreinek találkozója.

 Kiállítások

Fontos tevékenységünk a képzőművészeti és fotó- kiállítások szervezése, melyeknek legfőbb célja a túrkevei, vagy túrkevei kötődésű alkotók bemutatása. Évente általában 8- 10 kiállítást rendezünk.

Népi Díszítőművészeti csoportunk és a Foltra Folt Kör tagjai is rendszeresen rendeznek kiállítást a munkáikból.

Programjainkkal kapcsolódunk az országos kulturális eseményekhez, ilyenek a

Kultúrházak éjjel-nappal,

 Magyar Fotográfia Napja,

Magyar Festészet Napja programok.

 Közösségépítő céllal, a helyi értékek megismerésére indítottuk el a

„Szülőföldem Túrkeve”- előadás sorozatot (a város története, érdekességei) és az  Érdekes emberek, érdekes történetek- előadásainkat, mely a városhoz kötődő, kiemelkedő embereket mutatja be. 2018-ban indul útjára aKevi Téli esték- 3 részes sorozatunk.

 Más témában is szervezünk ismeretterjesztő előadásokat:

  mint pl. kertészkedés, egészséges életmód,  természetgyógyászat.

Igényeknek megfelelően helyet adunk, illetve szervezünk különböző tanfolyamokat, mint az angol és német nyelv-, kereskedő-, autóvezetés- és tánc tanfolyam.

A Művelődési Ház számos kisközösségnek is az otthona, itt tartják összejöveteleiket, próbáikat, rendezvényeiket. Szervesen bekapcsolódnak a Ház életébe. Biztosítjuk számukra a megfelelő hátteret, és segítjük őket programjaik megvalósításában.

Hagyományőrző népművészeti csoportjaink:       

*        Kistücsök Néptánccsoport

*        Egres Kis Lajos Néptánccsoport

*        Madarász Károly Népdalkör

*        Népi Díszítőművészeti Szakkör

Kreatív művészeti csoportjaink:

*         Korda Zoltán Fotóklub

*         Túrkevén Élő Alkotók képzőművészeti csoportja

*         Foltra- Folt Kör

A közös érdeklődés, hobbi alapján szerveződő csoportjaink:

*         Galamb és Kisállattenyésztők Klubja

*         Kevi Érdeklődők klubja (a könyvtárban tartja összejöveteleit)

*         Nótaklub

*         Sakk klub

Az idősek közösségi életét segíti:

*         a Városi Nyugdíjas Klub működése

Az azonos egészségi problémákkal küzdők közösségi életét segítik:

*        Mozgáskorlátozottak JNSZ Megyei Egyesületének túrkevei csoportja

Csoportjaink általában heti vagy havi rendszerességgel találkoznak.

A művelődési házban hetente több száz ember megfordul, a különböző csoportokban, rendezvényeinken vagy egyéb szolgáltatások igénybe vétele során. Az önkormányzati támogatást saját bevételekkel és pályázatokon elnyert pénzzel egészítjük ki. Célunk, hogy hozzájáruljunk a város közösségi és kulturális életének fejlődéséhez, minél több társadalmi réteget, korosztályt bevonva az intézmény életébe, kulturális és szabadidős programjaiba.

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8- 21 ó

Kedd: 8- 17 ó

Szerda: 8- 18 ó

csütörtök: 8- 19 ó

péntek: 8- 21 ó

Rugalmas nyitvatartási idő:

Hétvégén a klubok, szakkörök és rendezvények időpontjának megfelelően.

Múltunk:

A Művelődési Ház rövid története

Túrkevén a Kultúrház első épülete a József Attila út 7. sz. alatt, eredetileg levente otthonnak épült, félig kész épület volt. A város felszabadulásakor, 1944 októberében az építmény épphogy tető alá került. Avatását csak később, 1950. május 1- jén tartották meg az elmaradhatatlan birkapaprikás- ebéd és kultúrműsor kíséretében. A színpadot 1951-ben alakították át, 1952-ben szerelték be a telefont. Vízvezeték ekkor még nem volt, a padló is olajos, majd csak 1965-ben parkettázták. Csaknem 20 évig adott otthont a kultúrának, majd 1970. január 31-től az épület a Május 1. Ruhagyár kezelésébe került és ipari üzemmé alakult.

Ekkor a Művelődési Ház átköltözött a Táncsics Mihály u. 16. sz. alá, és ettől kezdve itt folytatja a működését.

Ez az épület az 1800-as években épülhetett, kezdetben a csizmadia- céh, majd a helyi ipartestület székháza lett, ők 1838-ban vásárolták meg. Az Ipartestület elsőfokú iparhatóság, érdekvédelmi szerv volt. Alapítója és első jegyzője Túrkevén Kupa Árpád volt (ma egy utcánk őrzi a nevét). Tagjai elsősorban iparosok, kereskedők voltak, s az értelmiség egy része is szívesen látogatta. Nagyon fontos kulturális célokat is szolgált, így elődünknek is tekinthető. Könyvtára és előfizetett újságai voltak. Volt benne olvasószoba, kártyaszoba, társalgó és bálterem, színpaddal. Helyet adott a dalárda, fúvószenekar és a színjátszócsoport működésének. Tagjaiból alakult meg a Tűzoltó Egyesület. Itt mutatták be műsoraikat a vándortársulatok is. Az iparos ifjak kiállítását évenként megrendezték.

 1948. után a KIOSZ székháza lett, majd a szakszervezet kapott benne helyet.

1952-56 között a Vörös Csillag Tsz DISZ szervezete működött benne, 1957-től a három Tsz ifjúságának volt a székháza, 1960-tól úttörő –és ifjúsági székház volt.

Ezek után került, 1970-ben a Művelődési Ház kezelésébe, hogy helyet adjon a város kulturális és közösségi életének. 

Független igazgatói 1954-től voltak:

1954-1960- Nagy Antal

1960-1983- Kun László

1983-1987- Takács Mihály

1987-1989- Sipos Sándor

1989-1993- Czikkely Anna

1993-1998- Debreczeni Lászlóné

1998-2008- Budai Judit

2008-tól- jelenleg is: Kovács István

Szerkesztés

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.